SEZNAM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
 

Rodina, děti a mládež

Osoby a rodiny v krizi

Zdravotně, tělesně a mentálně postižení

Senioři

Národnostní a etnické menšiny

Různé organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdravotně, tělesně a mentálně postižení
------------------------------------------------------

KRUH pomoci o.p.s.

 

 

Péče o onkologické pacienty,
pomoc při integraci zpět
do společnosti.

 

 

Centrum služeb pro zdravotně postižené, o.p.s.
 

 

 

Obecně prospěšná společnost.
 

 

 

Mateřské centrum Klubíčko
 

 

 

Ochrana a obhajoba práv,potřeb a zájmů všech sluchově postižených.
 

 

 

Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě.
 

 

 

Středisko sociálních služeb pro těžce zrakově postižené.
 

 

 

Územní organizace svazu diabetiků v ČR - Most.

 

 

 

Rodina, děti a mládež

Osoby a rodiny v krizi

Zdravotně, tělesně a mentálně postižení

Senioři

Národnostní a etnické menšiny

Různé organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby a rodiny v krizi
------------------------------------------------------

Organizace je poskytovatelem sociálních služeb.
Zaměřuje se na služby sociální intervence.

 

Emauzy ČR
Středisko Most
 

LOGO NEDODÁNO

Most k naději, o. s.
 

MOSTY – sociálně psychologické centrum o.s.

Život bez závislostí

Oblastní charita Most

 

 

Křesťanské centrum Apoštolské církve CBH Most

· Pomáháme chudým

 

 

Rodina, děti a mládež

Osoby a rodiny v krizi

Zdravotně, tělesně a mentálně postižení

Senioři

Národnostní a etnické menšiny

Různé organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioři
------------------------------------------------------

Hospic v Mostě, o. p. s.
 

 

 

Oblastní charita Most

 

 

Rodina, děti a mládež

Osoby a rodiny v krizi

Zdravotně, tělesně a mentálně postižení

Senioři

Národnostní a etnické menšiny

Různé organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodina, děti a mládež
------------------------------------------------------

- Zálesák Most -
Celoroční činnost s dětmi a mládeží. Kulturní programy pro mládež. Volnočasové aktivity.

 

- Skaut -
Celoroční, pravidelná činnost s dětmi a mládeží. Volnočasové aktivity.
 

Křesťanské centrum Apoštolské církve CBH Most

Pionýrská skupina Dravci

 

 

 

 

   

 

 

Rodina, děti a mládež

Osoby a rodiny v krizi

Zdravotně, tělesně a mentálně postižení

Senioři

Národnostní a etnické menšiny

Různé organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národnostní a etnické menšiny
------------------------------------------------------

Dům romské kultury o.p.s.

 

 

 

Středisko integrace menšin.

 

Oblastní charita Most

Křesťanské centrum Apoštolské církve CBH Most

· Centrum vzdělávání – služba romům

Rodina, děti a mládež

Osoby a rodiny v krizi

Zdravotně, tělesně a mentálně postižení

Senioři

Národnostní a etnické menšiny

Různé organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní organizace
------------------------------------------------------

LOGO NEDODÁNO

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Most
 

Sportovní a rekreační létání
Se zaměřením na mládež od 15 let.
 

Billiard-hockey club Most
 

Výuka společenských a sportovních tanců.

 

Ekologická činnost a výchova.
Aktivity podporující rozvoj EVVO.
Výukové a vzdělávací programy v MŠ, ZŠ.
 

Oblastní spolek Českého červeného kříže

Podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotní znevýhodněním.
 

Astronomická společnost Most.
 

Centrum pro ekologickou výchovu Klíny o.s.

Dům na půl cesty v Mostě

#2 height=

Rodina, děti a mládež

Osoby a rodiny v krizi

Zdravotně, tělesně a mentálně postižení

Senioři

Národnostní a etnické menšiny

Různé organizace