CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 425.01 Most
       
SÍDLO ORGANIZACE Eduarda Basse 1142/9, 434 01 Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE Skauti Most   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.most.skauting.cz michal.tarant@post.cz    
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE    TELEFON  MOBIL
  Michal Tarant   737 969 142
       
ZASÍLACÍ ADRESA Michal Tarant, Budovatelů 3072, 434 01 Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE celoroční činnost s dětmi a mládeží
  volnočasové aktivity dětí a mládeže
   
   
   
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. býv.13 ZŠ Most, ul.Eduarda Basse 1142/9
2.  
3.  

ZPĚT