CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Rytmus Litvínov, o.p.s.
       
SÍDLO ORGANIZACE Mostecká 21, 436 01 Litvínov
       
ZKRATKA ORGANIZACE     LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.litvinov.rytmus.org litvinov@rytmus.org 476 732 807 476 732 807
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Martina Rajdlová, ředitelka  TELEFON  MOBIL
    476 732 807 777 222 312
     
ZASÍLACÍ ADRESA Mostecká 21, 436 01 Litvínov
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Poskytování sociálních služeb.
  Poskytujeme  službu sociální rehabilitace s využitím metody Podporovaného zaměstnávání pro osoby se zdravotním
  znevýhodněním - mentálním, kombinovaným, smyslovým, tělesným, sociálním a psychickým. Pomáháme ve vyhledávání 
  práce na otevřeném trhu, ve zvyšování dovedností. Podpora může být poskytována i přímo na pracovišti po uzavření pracovní
  smlouvy - jak při zaučování, tak při dojednávání potřebných náležitostí, při dojednávání s úřady a jinými institucemi. Služba je
  poskytována bezplatně v oblasti Mostu, Litvínova a okolí.
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1.  
2.  
3.  

ZPĚT