CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Pionýrská skupina Rozmarýn
       
SÍDLO ORGANIZACE Most, Javorová 3098
       
ZKRATKA ORGANIZACE PS Rozmarýn   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
  cepelakjiri&seznam.cz 775 176 393  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Bc. Jiří Čepelák  TELEFON  MOBIL
      775 176 393
       
ZASÍLACÍ ADRESA Most, Javorová 3098
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE  
  práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží
   
   
   
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. E. Basse 1142/9 – bývalá 13. ZŠ, vchod naproti Dětskému domovu
2.  
3.  

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností; obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti (statut Pionýra).

Pionýr je sdružení nezávislé na jakýchkoli politických a náboženských hnutích a filozofických směrech. Je druhým největším sdružením dětí a mládeže u nás. Jeho největší předností je velká různorodost zaměření jednotlivých oddílů, od všeobecných přes přírodovědné a turistické po rukodělné, umělecké nebo třeba taneční. Oddíly Pionýra pracují ve všech okresech České republiky a je jich v současné době víc než tisíc.

 PS Rozmarýn je organizační jednotkou sdružení Pionýr s vlastní právní subjektivitou. Naše pionýrská skupina Rozmarýn existuje již více než 30 let. Disponuje zkušenými, vyškolenými vedoucími, kteří práci s dětmi vykonávají bezplatně ve volném čase jako svůj koníček.

Náplní naší činnosti je zejména zajištění pravidelného fungování oddílů různého zaměření, zabezpečení zázemí pro jejich činnost a vytváření aktivit pro děti, které jsou jejich členy. Mimoto ale zajišťujeme také činnost vlnočasových klubů, které nabízejí smysluplné využití volného času všem dětem bez rozdílu. V rámci jejich činnosti pořádáme mj. řadu otevřených akcí jako jsou drakiáda, mikulášská, kuličkiáda apod. Také většina táborů, které naše skupina organizuje o prázdninách, jarních, letních i podzimních, má otevřenou formu.

V současné době naši skupinu tvoří čtyři zájmové oddíly s různým zaměřením (rukodělný pro dívky, turistický oddíl, sportovní oddíl a všeobecný oddíl pro mladší děti) a tři volnočasové kluby (klub deskových her, PC klub a klub pro předškoláky), které využívají pro svou činnost klubovny na bývalé 13. ZŠ (nyní Soukromá střední škola pro marketing a podnikání), vchod naproti Dětskému domovu.

 

ZPĚT