CELÝ NÁZEV ORGANIZACE  Most k naději, o. s.
       
SÍDLO ORGANIZACE Jilemnického 1929, 434 01  Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE MONA, o. s.   LOGO
      NENÍ
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.mostknadeji.cz reditel@mostknadeji.cz 476 104 877 476102288
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Lubomír Šlapka  TELEFON  MOBIL
    476 104 877 602 338 092
       
ZASÍLACÍ ADRESA Jilemnického 1929, 434 01  Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Kontaktní a poradenské služby zaměřené na uživatele drog a jejich blízké
  Terénní programy pro uživatele drog
  Linka duševní tísně
  G/L, HIV/AIDS problematika
  Primární prevence zneužívání návykových látek
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. Kontaktní centrum Liberec
2. Terénní programy Liberec
3.  

ZPĚT