CELÝ NÁZEV ORGANIZACE KRUH pomoci o.p.s.
         
  SÍDLO ORGANIZACE J. Průchy 1915/24, 434 01 Most, budova "Kapitol" s.r.o. - 2. patro, č. dveří 206
         
  ZKRATKA ORGANIZACE     LOGO
       
         
  WWW E-MAIL TELEFON FAX
  www.kruh-ops.cz info@kruh-ops.cz 411130246, 77294123  
         
  ZÁSTUPCE ORGANIZACE Rostislav Jakub Krause  TELEFON  MOBIL
         
         
  ZASÍLACÍ ADRESA Okružní 943, 434 01 Most
       
  ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Jsme poskytovatelem sociální rehabilitace. 
    Naše služba je určena lidem se zdravotním postižením či znevýhodněním ve věku 18-64 let. 
    Našim posláním je podporovat lidi se zdravotním postižením tak, aby rozvíjeli své dovednosti a znalosti potřebné pro zvýšení či zachování kvality života. 
    Nabízíme : základní sociální poradenství, doprovody na úřady, pomoc při hledání zaměstnání, nácvik dovedností, trénink komunikačních dovedností a paměti, základy práce na PC, tvůrčí dílnu, diskusní skupinu. 
     
     
     
         
  DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
  1.  
  2.  
  3.  

ZPĚT