CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Občanské sdružení Porozumění
       
SÍDLO ORGANIZACE Studentská 750, 43601 Litvínov
       
ZKRATKA ORGANIZACE o. s. Porozumění   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
os-porozumeni.wz.cz os.porozumeni@seznam.cz 602 122 225, 720 477 266  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Bc. Miroslava Ondová  TELEFON  MOBIL
      602 122 225
       
ZASÍLACÍ ADRESA Studentská 750, 43601 Litvínov
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Zajišťování volnočasových aktivit pro rodiny pečující o děti znevýhodněné zdravotním postižením. Provozujeme Mateřské centrum Klubíčko, které má sídlo v Litvínově ve Studentské ulici. Zde nabízíme: mateřské kluby pro nejmenší, pestou nabídku zájmových kroužků a klubů pro předškolní a školní děti, canisterapii pro děti s těžkým postižením, zájezdy, soutěžní odpoledne, příměstské tábory, letní pobyty pro rodiče s dětmi, rukodělné kurzy pro rodiče dětí. Více se o nás dozvíte na našich webových stránkách.
 
 
 
 
 
 
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1.  
2.  
3.  

ZPĚT