CELÝ NÁZEV ORGANIZACE ZO ČSOP 39/02 Klíny
       
SÍDLO ORGANIZACE ZO ČSOP 39/02 Klíny
       
ZKRATKA ORGANIZACE ZO ČSOP 39/02 Klíny   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
csop-kliny.estranky.cz csop.kliny@seznam.cz 603205926  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Petr Klouček  TELEFON  MOBIL
      603205926
       
ZASÍLACÍ ADRESA ZO ČSOP 39/02 Klíny
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE
Ochrana přírody
  Zapomenutá řemesla
  Výukové programy EVVO
  Provoz Infocentra a Ekocentra ČSOP
  Pozemkový spolek ČSOP
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1.  
2.  
3.  

ZPĚT