CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Hospic v Mostě, o. p. s.
       
SÍDLO ORGANIZACE Svážná 1528, 434 01 Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE     LOGO
     

 

       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.hospic-most.cz hospic@mostmail.cz 476 000 166-9 476 000 169
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE MUDr. Eva Pavlovská  TELEFON  MOBIL
       
       
ZASÍLACÍ ADRESA Svážná 152, 434 01 Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE zdravotnická péče o nevyléčitelně nemocné v posledním stádiu jejich nemoci
   
   
   
   
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1.  
2.  
3.  

ZPĚT