CELÝ NÁZEV ORGANIZACE ENERGIE obecně prospěšná společnost
       
SÍDLO ORGANIZACE Hornická 106, Meziboří 435 13
       
ZKRATKA ORGANIZACE ENERGIE o.p.s.   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.e-region.cz/energie energie.ops@seznam.cz 476 748 134 476 747 135
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Ing. Milan Konečný  TELEFON  MOBIL
    476 747 135 603 264 621
       
ZASÍLACÍ ADRESA Hornická 106, Meziboří  435 13
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE poskytovatel sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb o sociálních službách
  § 44 Odlehčovací služby - ambulantní i pobytové
  § 48 Domov pro osoby se zdravotním postižením 
  § 50 Domov se zvláštním režimem 
  Cílová skupina uživatelů: muži i ženy 19-64 let s dlouhodobým duševním onemocněním nebo 
  mentálním postižením, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou 
  nejsou schopni řešit a překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci rodiny a potřebují
  pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost.
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1.  
2.  
3.  

ZPĚT