CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Dům na půl cesty v Mostě
       
SÍDLO ORGANIZACE Jana Žižky 1116/13, 434 01  Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE DPC MOST   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.dpcmost.cz komarek@dpcmost.cz 773 380 040  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Karel Komárek, DiS.  TELEFON  MOBIL
      607 567 040
       
ZASÍLACÍ ADRESA Jana Žižky 1116/13, 434 01  Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Dům na půl cesty v Mostě nabízí možnost rozvíjet své znalosti, dovednosti, postoje a připravit
  se tak na život v přirozeném sociálním prostředí.
  Cíle: zabezpečit ubytování přiblížující se běžnému bydlení, nabízet aktivity usnadňující vstup
  do zaměstnání, pomáhat při zvyšování kvalifikace, zajistit dostatek možností trávení volného
  času, pomáhat rozvíjet přirozené sociální sítě, nabízet doplňkové aktivity v souladu s přáními
  uživatelů.
  Cílová skupina: Muži a ženy ve věku 16 – 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení pro péči o děti a mládež nebo propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1.  
2.  
3.  

ZPĚT