CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Dětská organizace ZÁLESÁK Most
       
SÍDLO ORGANIZACE U Lomu 1575/1, Most 434 01
       
ZKRATKA ORGANIZACE DOZM   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.dozm.adam.cz zalesakmost@seznam.cz 603 209 059  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Tomáš Smrž  TELEFON  MOBIL
      603 209 059
       
ZASÍLACÍ ADRESA T.Smrž, Zd.Štěpánka 346, Most 434 01
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Celoroční činnost s dětmi a mládeží
  Kulturní programy pro mládež
  Volnočasové aktivity
   
   
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY    
1. U Lomu 1575/1, Most 434 01
2. bývalá 13.ZŠ Most, ul.E.Basse1142/9,Most 434 01
3.  

ZPĚT