CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
       
SÍDLO ORGANIZACE U Města Chersonu 1675, Most  434 01
       
ZKRATKA ORGANIZACE D ČCE - SSP v Mostě   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.most.diakoniecce.cz most@diakoniecce.cz 420 476 101 261 420 476 101 261
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Bc. Margita Pištorová  TELEFON  MOBIL
    420 476 101 261 420 728 008 235
       
ZASÍLACÍ ADRESA U Města Chersonu 1675, Most  434 01
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Poskytovatel sociálních služeb zaměřených na sociální prevenci provozuje:
  Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most (AD)
  Občanská poradna Most (OP)
  Terénní sociálnípráce v ohrožených rodinách Most (TSP)
  Koordinátor Interdisciplinárního týmu pomáhajícího obětem domácího násilí (OP)
   
  Pomáháme lidem v nepříznivé sociální situaci nalézt své uplatnění ve společnosti
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. AD: M.Alše 3274, Most 434 01; tel. 420 476 206 016; e-mail ad.most@diakoniecce.cz
2. OP: Moskevská 12, Most 434 01; tel. 420 476 768 830; e-mail op.most@diakoniecce.cz
3. TSP: J. Seiferta 2118/72, Most 434 01; tel. 420 476 456 338; e.mail tsp.most@diakoniecce.cz

ZPĚT