CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Oblastní spolek Českého červeného kříže
       
SÍDLO ORGANIZACE Moskevská 12(Městská knihovna Most), 434 01 Most 
       
ZKRATKA ORGANIZACE OS ČČK Most   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.cckmost.cz cck.most@centrum.cz 476 768 835 476768835
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Jana Píšová  TELEFON  MOBIL
      603 107 459
       
ZASÍLACÍ ADRESA Moskevská 12, Most, 434 01
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Oblastní spolek Českého červeného kříže v Mostě je humanitární občanské sdružení, zabývající se zejména výukou první pomoci dětí, mládeže a dospělých.
   
  Zabývá se propagací a oceňováním bezpříspěvkových dárců krve.
   
  Zajišťuje rovněž zdravotnický dohled na společenských, kulturních a sportovních akcích.
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1.  
2.  
3.  

 

ZPĚT