CELÝ NÁZEV ORGANIZACE AEROKLUB MOST
       
SÍDLO ORGANIZACE Aeroklub Most, PS 13 - aerodrom (letiště), 434 01  Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE AK MO   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.letistemost.cz aeroklub-most@volny.cz 476 706 266 476 104 130
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE JUDr.Josef Mráček  TELEFON  MOBIL
    476 706 266 606 508 961
       
ZASÍLACÍ ADRESA viz sídlo organizace
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE  
  letecký výcvik se zaměřením na mládež, vytváření podmínek pro sportovní a rekreační létání
  poskytování leteckých a navazujících služeb pro občany, instituce a podniky regionu
  příměstská rekreace na letišti
   
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1.  
2.  
3.  

ZPĚT