CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Územní organizace svazu diabetiků v ČR - Most
       
SÍDLO ORGANIZACE Ke koupališti 1180, Most ( 4.patro Penzionu pro seniory)
       
ZKRATKA ORGANIZACE UOSD   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.diabetes.cz info@diabetes.cz 721 502 381  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Eva Bucharová  TELEFON  MOBIL
       
       
ZASÍLACÍ ADRESA Jana Kříže 714/931, Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Pomoc diabetikům vyrovnat se svým onemocněním;organizuje poradenství, přednášky lékařů
  a sester, prezentace dia výrobků, případně cvičení pro nemocné diabetem;
  hlavní akcí jsou edukačně preventivní pobyty pro diabetiky.
   
   
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1.  
2.  
3.  

ZPĚT