CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Sportovní sdružení vozíčkářů v Mostě
       
SÍDLO ORGANIZACE Topolová 584, 434 01 Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE SSVM   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.ssvm.cz info@ssvm.cz 724 260 324 476769528
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Mgr. Hana Chorváthová  TELEFON  MOBIL
      724 260 324
       
ZASÍLACÍ ADRESA Topolová 584, 434 01 Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE sportovní činnost paraplegiků (případně i kvadruplegiků pouze s lehčím postižením horních 
  končetin) - konkrétně stolní tenis, florbal, basketbal a jízda na handbiku
   
   
   
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. obě tělocvičny Střední průmyslové školy v Mostě, Topolová 584
2.  
3.  

ZPĚT