CELÝ NÁZEV ORGANIZACE  Základní organizace nedoslýchavých a Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých Most
       
SÍDLO ORGANIZACE Stacionář SNN,K.H.Borovského 1853, 434 01 Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE ZONed a PC SNN Most   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
  janicka.nova@centrum.cz    
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Jana Nová  TELEFON  MOBIL
      728 261 512
       
ZASÍLACÍ ADRESA Jana Nová,U parku bl.566/2072,434 01 Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Hlavním posláním je ochrana a obhajoba práv,potřeb a zájmů všech sluchově postižených
   
  Nabízíme tyto služby . sociálně -právní rady,osvětovou a přednáškovou činnost,aktivy
   
  uživatelů sluchadel,psychorehabilitační ozdravné pobyty,společenské akce,tlumočnickou
   
  činnost,nabídka komp.pomůcek pro sluch.postižené,drobnou údržbu sluchadel,kurzy odezírání a znakové řeči,odborné konzultace s foniatričkou
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. Stacionář SNN Most,ul.K.H.Borovského 1853 
2.  
3.  

ZPĚT