CELÝ NÁZEV ORGANIZACE TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. - Středisko integračních služeb
       
SÍDLO ORGANIZACE Moskevská 1/14, 434 01 Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE SIS   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.tyflocentrum.wz.cz most@tyflocentrum.cz 476 107 999 476 107 999
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Vendulka Závorová  TELEFON  MOBIL
    476 107 999 774 135 471
       
ZASÍLACÍ ADRESA Moskevská 1/14, 434 01 Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Jsme regionální pracoviště krajského střediska sociálních služeb pro těžce zrakově postižené.
  Nevidomým a slabozrakým spoluobčanům poskytujeme:
  1. služby odborného sociálního poradentví
  2. průvodcovské a předčitatelské služby
  3. sociálně aktivizační služby - besedy, svépomocné kluby, sportovní aktivity, osvětový program
  4. sociální rehabilitace - vzdělávní, příprava na zaměstnání, kurzy PC
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. Centrum dennních aktivit - Ústí nad Labem
2. Středisko integračních služeb - Litoměřice
3. Středisko poradenství - Louny

ZPĚT