CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Střediska integrace menšin
       
SÍDLO ORGANIZACE Jaroslava Seiferta 2159/7, Most 434 01
       
ZKRATKA ORGANIZACE SIM   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.strediskasim.cz most@strediskasim.cz 417 669 482-5  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Mgr. Hana Schambergerová  TELEFON  MOBIL
      774 089 183
       
ZASÍLACÍ ADRESA Jaroslava Seiferta 2159/7, Most 434 01
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Podpora rodin ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí:
  odborné sociální poradenství
  odborné psychologické a speciálně pedagogické poradenství a diagnostika
  mimovýukové aktivity
  včasná péče
  DVPP
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1.  
2.  
3.  

ZPĚT