CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Život bez závislostí – NIKA o.s.
       
SÍDLO ORGANIZACE J. Ševčíka, č.p. 911/40    
434 01 Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE NIKA o.s.   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
http://nika.iliev-cz.com nika_os@centrum.cz 411 130 119 411 130 119
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Ing. Vladimíra Ilievová  TELEFON  MOBIL
      777 576 590
       
ZASÍLACÍ ADRESA J. Ševčíka, č.p. 911/40         434 01 Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Základní cíle sdružení:
  Veškerá podpora mladých závislých občanů a jejich rodin, vybudování léčebného centra pro 
  takto ohrožený segment: poruchy příjmu potravy, gamblerství.
   
   
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. Středisko NIKA o.s.,   ul. J. Haška č.p. 608,    1. patro,     434 01 Most
2.  
3.  

ZPĚT