CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Dům romské kultury o.p.s.
       
SÍDLO ORGANIZACE Zlatnická 5/184, Most, 434 01
       
ZKRATKA ORGANIZACE DRK   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.dumrk.cz dum.rk@tiscali.cz 476 118 209  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Martin Nebesař  TELEFON  MOBIL
    476 118 209 607 139 415
       
ZASÍLACÍ ADRESA Dům romské kultury o.p.s., Zlatnická 5/184, Most, 434 01
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE 1. Poskytování poradenství při vytváření pracovních míst jejich vyhledávání a vytváření.
  2. Sbírková a dokumentační činnost s cílem vytváření dokumentace o životě Romů včetně provozování knihovny a poskytování služeb knihovnických.
  3. Provozování činností výstavních, osvětových, přednáškových a publikačních včetně činností v síti internet.
  4. Vzdělávání v oblasti pracovních vztahů, pracovních činností a aktivit volného času.
  5. Provozování chráněných dílen a dílen a pracovišť v oblasti výroby, služeb a uměleckých činností a souborů.
  6. Organizování společenských, sportovních a kulturních aktivit.
  7. Provozování klubových zařízení, zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. DRK, Zlatnická 5/184, Most, 434 01
2. PFC, Zlatnická 187, Most, 434 01
3.  

ZPĚT