CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Billiard-hockey club Most, o.s.
       
SÍDLO ORGANIZACE býv.13.ZŠ Most, ul.E.Basse 1142, Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE BHC Most   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.bhcmost.zde.cz jakub.hasil@post.cz 603 337 054  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Mgr. Ondřej Černý  TELEFON  MOBIL
    476 705 326 724 088 498
       
ZASÍLACÍ ADRESA BHC Most, Jakub Hasil, Skupy 2432/bl.200, 434 01 Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže
  žákovské kroužky stolního hokeje - šprtce - ve spolupráci se základními školami
  organizace regionální i celostátní Ligy škol ve stolním hokeji a žákovských turnajů
  prezentační turnaje a akce pro neregistrované hráče stolního hokeje - šprtce
  rozvoj stolního hokeje v regionu; podpora vzniku nových kroužků a klubů
  spolupráce s kluby stolního hokeje v zahraničí
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. býv. 13.ZŠ Most, ul.E.Basse 1142, Most
2. 15.ZŠ Most, Komenského 474, Most
3. Klub dětí CVČ Most, Rybalka 1020, Most

ZPĚT