CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Aaja, o. s.
       
SÍDLO ORGANIZACE Dlouhá Louka 29, 417 05 Osek
       
ZKRATKA ORGANIZACE     LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
www.aaja.cz info@aaja.cz 606 294 330  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Lucie Gärtnerová, DiS.  TELEFON  MOBIL
      606 924 330
       
ZASÍLACÍ ADRESA Lucie Gärtnerová, Kpt. Jaroše 56/44, 434 01 Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Animoterapie a jiné aktivity:
  Canisterapie
  Volnočasové aktivity
  Vzdělávání a osvětová činnost
  Ubytování a pronájem prostor
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1.  
2.  
3.  

 

ZPĚT