CELÝ NÁZEV ORGANIZACE Astronomická společnost Most
       
SÍDLO ORGANIZACE REPRE - VMS č.4, 43401 Most 
       
ZKRATKA ORGANIZACE ASM   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
asm.wms.cz tarant@rra.cz 417 639 352  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE  Zdeněk Tarant  TELEFON  MOBIL
      605 550 889
       
ZASÍLACÍ ADRESA VMS č.4, 43401 Most
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE Provozování planetária Most, Koordinace astronomické amatérské činnosti v Ústeckém kraji, 
  kolektivní člen České astronomické společnosti
   
   
   
   
   
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. Hvězdárna Most - Hněvín
2.  
3.  

ZPĚT