CELÝ NÁZEV ORGANIZACE AMA-Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel Most
       
SÍDLO ORGANIZACE Františka Malíka 997/12, 434 01 Most
       
ZKRATKA ORGANIZACE AMA-SOP Most   LOGO
     
       
WWW E-MAIL TELEFON FAX
ama.sop.zde.cz ama.sop@seznam.cz 476172212, 777 708 782  
       
ZÁSTUPCE ORGANIZACE Eva Vrkoslavová  TELEFON  MOBIL
      777 708 781
       
ZASÍLACÍ ADRESA Františka Malíka 997/12, 434 01 MOST
     
ZAMĚŘENÍ ORGANIZACE péče o onkologického pacienta
  pomoc při integraci zpět do aktivního života ve společnosti i rodině
  odborné sociální poradenství
  pořádání výukových ozdravných pobytů
  požádání sportovních, společenských a kulturních akcí
  preventivní činnost na základních a  středních školách
  osvětová činnost, tisk Bulletinu, letáků, pořádání odborných přednášek
       
DALŠÍ PROVOZNÍ MÍSTA - KLUBOVNY      
1. Františka Malíka 997/12, 434 01 MOST
2. Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Most, a.z., J.E.Purkyně 270, Most
3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPĚT